SK EN ES DE

Stavebná činnosť

Stavebnú činnosť realizuje spoločnosť TEXX s.r.o. v partnerskej spolupráci s firmou NOVA18 s.r.o. a H-positoR s.r.o., Ing. Róbert Hrušovský.

  • REKONŠTRUKCIE BUDOV
  • BYTOVÉ DOMY
  • VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMOV
  • ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
  • PRIEMYSELNÉ BUDOVY
  • KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY