SK EN ES DE

Ostatné služby

Poskytujeme virtuálne kancelárie a administratívne služby

Virtuálne kancelárie

Poskytnutie adresy sídla firmy

Naša spoločnosť poskytuje virtuálne sídlo spoločnostiam alebo subjektom, ktoré si z rôznych dôvodov nemôžu prenajať alebo zabezpečiť vlastné administratívne priestory.

Pri poskytnutí adresy sídla firmy sa rozumie aj zmena zápisu v Obchodnom registri. Naša spoločnosť Vám poskytne prehlásenie vlastníka nehnuteľnosti, ktoré oprávňuje zriadiť si sídlo Vašej spoločnosti na našej adrese. Virtuálne sídlo využívajú zahraničné aj slovenské spoločnosti, alebo subjekty pre posilnenie imidžu a prestíže svojej spoločnosti.
Naša služba Vám ušetrí čas a náklady spojené so zariaďovaním a prevádzkovaním vlastných priestorov.
Okrem sídla Vašej spoločnosti Vám na našej adrese zabezpečíme preberanie a úschovu pošty, aj telefonicky.
Hovoríme po anglicky, španielsky a čiastočne aj nemecky.

Poskytnutie adresy sídla firmy
Poskytnutie adresy sídla firmy
Poskytnutie adresy sídla firmy

Poskytnutie adresy pre doručovanie

Naša spoločnosť poskytuje virtuálne sídlo spoločnostiam alebo osubjektom, ktoré si z rôznych dôvodov nemôžu prenajať alebo si zabezpečiť vlastné administratívne priestory.

Pri poskytnutí adresy pre doručovanie sa rozumie zabezpečenie preberania a úschovy pošty a s tým spojené ďalšie poskytované služby v zmysle nášho sadzobníka.

Virtuálne sídlo využívajú zahraničné aj slovenské spoločnosti, alebo subjekty pre posilnenie imidžu a prestíže svojej spoločnosti.
Naša služba Vám ušetrí čas a náklady spojené so zariaďovaním a prevádzkovaním vlastných priestorov.
Hovoríme po anglicky, španielsky a čiastočne aj nemecky.

Poskytnutie adresy pre doručovanie
Poskytnutie adresy pre doručovanie

Sadzobník služieb – mesačný poplatok

  Počet operácií v kalendárnom mesiaci
  0-30 30-60 60 a viac
Prijímanie a úschova pošty 10€  20€ 30€
Notifikácia o prijatej pošte mailom 5€ 10€ 15€
Notifikácia o prijatej pošte telefonicky 5€ 10€ 15€
Preposielanie pošty na Vašu adresu   podľa sadzobníka Slovenskej Pošty   
Poplatok za preberanie hovorov 5€ 10€  15€
P.O.BOX 2,20€  2,20€ 2,20€
Poskytnutie adresy sídla firmy   30€/mesiac  
Poskytnutie adresy pre doručovanie   15€/mesiac  
Cateringové služby ( káva, čaj, minerálka)   dohodou  
Administratívne služby
( spracovanie dokumentov, faxovanie, skenovanie)
  20 €/hodina  
  Hodiny Cena
Prenájom zasadacej miestnosti max. kap. 6 osôb 1 - 4 30 €
   5 - 6 40 €
K a ž d á    ď a l š i a    h o d i n a    10€ / hod 7 - 8 50 €


Ceny sú uvádzané bez DPH

Naše ostatné služby